Patiënten info

Klik op het deel van het skelet om de beschikbare documenten te zien.
Download hieronder de brochures (informatie, oefeningen, kine-schema’s, ..)

Om deze documenten te lezen hebt u Adobe Reader nodig. Indien dit programma nog niet op uw computer is geïnstalleerd, dan kan u dit programma gratis downloaden.

Wat is Orthopedie?

Het woord is opgebouwd uit orthos (recht) en pais (kind). Letterlijk betekent orthopedie dus het recht maken van kinderen. Vandaar het symbool van de orthopedie, de kromme boom die wordt rechtgetrokken door een stevige paal. Nu is orthopedie het deel van de geneeskunde dat zich bezig houdt met de ziektes, de abnormaliteiten en de traumatische beschadiging van het bewegingsapparaat, het locomotorisch stelsel, zowel operatief als niet-operatief. De orthopedie houdt zich dus niet alleen bezig met het recht maken of het herstellen van de anatomie maar vooral met het herstellen van de functies van het locomotorisch stelsel.Er zijn raakvlakken met andere disciplines zoals fysische geneeskunde, reumatologie, neurochirurgie.

Wat is het locomotorisch stelsel?
Alles wat nodig is voor statiek en beweging, zowel ter hoogte van de ledematen als de wervelkolom.
Dus: bot, kraakbeen, gewrichten, gewrichtsbanden, spieren, pezen, zenuwen vormen samen het bewegingsstelsel.

Artrose
Artrose is de slijtage van het gewricht door slijtage van het kraakbeen. Het gewrichtskraakbeen wordt geleidelijk aan dunner en onregelmatig waardoor de beweging minder vlot verloopt en mogelijks pijnlijk wordt. De artrose kan zover gevorderd zijn dat het kraakbeen volledig verdwijnt en het onderliggende bot bloot komt te liggen.

Reumatoïde artritis
Reumatoïde artritis is een inflammatoire aandoening van het gewrichtsslijmvlies met aantasting van het onderliggende kraakbeen en bot. De oorzaak is auto-immuun, een reactie van het lichaam tegen bepaalde stoffen van zichzelf. Meestal zijn verschillende gewrichten aangetast.

Jicht
Jicht is een kristalarthropathie, een aandoening van een gewricht door de metabole vorming van kristallen. In de volksmond wordt jicht ook “ het pootje” genoemd omdat deze aandoening vooral voorkomt aan de dikke teen.

Osteoporose
Osteoporose of botontkalking is een vermindering van de hoeveelheid bot per volume. Dit geeft een verzwakking van het bot.

Infectie
Infectie is een besmetting. Infecties in de orthopedie zijn altijd ernstig. Een orthopedische infectie wordt bijna altijd veroorzaakt door een bacterie, slechts zelden door een virus of een schimmel. Bacteriën zijn overal aanwezig, ook op onze huid, in de mond en neus en zeker in de stoelgang. De meeste bacteriën veroorzaken daar geen kwaad. Als ze door de natuurlijke barrière treden veroorzaken ze een infectie. Soms kan een infectie door het afweersysteem overwonnen worden al dan niet met hulp van antibiotica. De bacteriën worden dan vernietigd. Maar in de orthopedie is er een bijkomend probleem. Pezen, bot, kraakbeen zijn relatief weinig vasculair bevloeid, prothesen zijn niet vasculair bevloeid. Bacteriën hebben een voorkeur om zich op deze structuren te bevestigen en zich daar te nestelen met een slijmprotectie over zich. Zowel het afweersysteem als de antibiotica geraken daar onvoldoende ter plaatse en kunnen dus nooit  de infectie overwinnen. Hierbij is heelkunde praktisch zeker altijd nodig.

Traumatologie
Bij acute, plots opgekomen letsels zoals tijdens het werken, sporten of bij een ongeval, spreekt men van traumatologie. Deze patiënten komen meestal via de spoedgevallenafdeling. De eerste zorg wordt toegediend door de daartoe speciaal opgeleide spoedgevallenartsen. Indien nodig roepen zij er onmiddellijk een orthopedisch chirurg bij. Soms is een heelkundige ingreep nodig.  Deze ingreep kan onmiddellijk dringend noodzakelijk zijn, relatief dringend zijn of in tweede tijd gepland worden.